ಸಿಬ್ಬಂದಿ

1-Sunilkumar-N-M

ಡಾ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಂ

ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

E: nmsunilkumar@gmail.com
M: 9480696318

4-Mallikarjune-Nongdalli

ಡಾ.ಎನ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ (ತೋಟಗಾರಿಕೆ)

Email: nmalluhorti@gmail.com
Mobile:9980102727

5-Akshay-001

ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷಯ್‌ಕುಮಾರ್

ವಿಜ್ಞಾನಿ (ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ)

E: akshaysagar200@gmail.com
Mobile:8147505715

siddu

ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ವಿ ಮನಿಗೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್)

E: siddumanige@rediffmail.com Mobile: 9986880127

anita

ಕುಮಾರಿ ಅನಿತಾ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಭೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ)

E: dr.anitawagh@rediffmail.com Mobile:9901958924

Dhanraj

ಶ್ರೀ ಧನರಾಜ್ ವಿ ಎಸ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ
(ಮಣ್ಣಿನ ವಿಜ್ಞಾನ)

E: dr.anitawagh@rediffmail.com Mobile:9901958924

11-Archana-G

ಶ್ರೀಮತಿ. ಅರ್ಚನಾ ಜಿ.ಎಂ.

ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ / ಅಧೀಕ್ಷಕ

E: archanagm2016@gmail.com Mobile:9482418146

rakesh123

ರಾಕೇಶ್

ಸಹಾಯಕ

E: rakeshsugur009@gmail.com Mobile:7406442048

14-Amarnath

ಶ್ರೀ. ಅಮರನಾಥ್

ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್

Mobile:9741506067

16-Maudrikabai

ಶ್ರೀಮತಿ. ಮುಡ್ರಿಕಾ ಬಾಯಿ

ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

Mobile:9591002149